स्वैर गीत

अयि स्वैरते ! गाइं गीत तू, मतवाली तू, तू अतुला,

विषयांची निर्मात्री ती तू, विषय कोणता देउ तुला ?

"स्वैर पाखरे विचरति वरती, स्वैर फिरे वनवायु वरी;

कृष्ण मेघमंडळ प्रकाशुनि मुक्त तेज संचार करी.

स्वतंत्रतेचा अर्णव फेकी स्वतंत्र लहरीवरी लहरी

जनसंमर्दा स्नात करोनी सौभाग्याचा + सेस भरी.

पूर लोटला उत्साहाचा उसळत महितळ सकळ भरी,

ऊठ, होय जागृत बसलासी काय उगा तू स्वस्थ घरी ?

प्रतिभेच्या आरशात पडते निसर्गछाया मनोहर,

वाङ्मयतप कर; प्रसन्न होइल प्रतिभादेवी निरंतर.

भेसुरतेला सांग मराठा भ्याला केव्हा काय तरी ?

वाङ्मयगंगा खाली नेउनि सहस्त्रायुधे देइ करी.

प्रणयपंकजासवे खेळणे आता तरि तू पुरे करी

नियमांचे परिपालन सरले जाय कराया मुलुखगिरी

यशोगान-दुंदुभी नादवुनि नेई त्याला दिगंतरी

ज्योत जागती करी धरोनी दीपस्तंभ उभारि वरी !"

बाइ स्वैरते ! स्वैर धावसी धावू मागे कोठवरी ?

दमलो ! 'लेखन-कामाठी' मी आता सारी पुरे करी.


कवी - बी
कवितासंग्रह - फुलांची ओंजळ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा